RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico), do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Outeiro Grande e Monte Festeiros, emprazado nos concello de Silleda, A Estrada e Forcarei da provincia de Pontevedra (IN408A 2020/180).

Compartir
Actualizado o: 15 setembro 2023

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 03/08/2023 - 15/09/2023