RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e a declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións da LAT 66 kV PE Dos Cotos-SE Pontesampaio, situada nos concellos de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/122).

Compartir
Actualizado o: 06 outubro 2023

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 25/08/2023 - 06/10/2023