RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental das instalacións do parque eólico Avoceta Wind e as súas infraestruturas de evacuación, situado nos concellos de Carballedo (Lugo) e San Cristovo de Cea, Vilamarín, Coles, O Pereiro de Aguiar e Ourense (Ourense) e promovido por Avoceta Solar, S.L.U. (expediente IN408A/2021/052).

Compartir
Actualizado o: 20 febreiro 2024