Aprobación definitiva do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para a ampliación e mellora das instalasións de Exlabesa

Compartir
Actualizado o: 03 abril 2020

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións