Aprobación definitiva do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal de ampliación das instalacións da sede central do Grupo Caamaño, situada en Alvedro (Culleredo), e declaración da súa utilidade pública

Compartir
Actualizado o: 11 novembro 2021

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións