Aprobación definitiva do proxecto sectorial de incidente supramunicipal do Campus Tecnolóxico Cortizo e declaración da súa utilidade pública

Compartir
Actualizado o: 09 marzo 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións