Modificación puntual núm. 1 do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán (Pontevedra) promovido por ENCE Energía y Celulosa, S.A.

Compartir
Actualizado o: 29 abril 2024

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 01/03/2024 - 29/04/2024