Ampliación das instalacións de Aguas do Paraño S.L. en Boborás

Compartir
Actualizado o: 27 marzo 2024

Prazo para remitir achegas/opinións: 01/04/2024 - 27/04/2024

Anuncio do 5 de marzo de 2024, da Secretaría Xeral de Industria, polo que se somete a información pública o proxecto de interese autonómico (PIA) de ampliación das instalacións de Aguas do Paraño, S.L., no concello de Boborás (Ourense), promovido por Aguas do Paraño, S.L..