Sabías que ... a Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) mobilizará 1.600 millóns de euros en proxectos innovadores ata 2020?

A difusión de ideas innovadoras e dar a coñecer alcance e posibilidades dentro do ámbito da innovación, son pasos previos, necesarios para un avance firme e sustentable na competitividade das nosas empresas

Axudámosche a innovar

Poñemos á túa disposición un completo conxunto de axudas, dentro da aposta pola I+D+I e a valorización dos resultados do Sistema Galego de Innovación.

Servizos á túa medida

Servizos da Axencia Galega de Innovación - GAIN  ao ecosistema galego de innovación.

Acelerar os procesos de innovación

A Axencia Galega de Innovación apoia e participa en distintas iniciativas e programas para a estimulación e consolidación de novos proxectos empresariais innovadores baseados no coñecemento e de vangarda tecnolóxica, actuacións enmarcadas nos obxectivos do Programa de Emprendemento Innovador da estratexia de especialización intelixente RIS3.