IN418D - Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en explotacións agropecuarias.

Prazo de presentación de solicitudes: 22/06/2021 - 31/12/2023
ABERTO

IN421R - Subvencións para a mobilidade eléctrica (Programa MOVES III)

Prazo de presentación de solicitudes: 13/09/2021 - 02/01/2024
ABERTO

IN421W - Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.

Prazo de presentación de solicitudes: 21/10/2021 - 02/01/2024
ABERTO

IN422M - Proxectos de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Prazo de presentación de solicitudes: 15/12/2021 - 02/01/2024
ABERTO