Sabías que ... Galicia é unha potencia mineira cuxo sector conta con máis de 7.000 persoas empregadas e supón máis do 1,2% do PIB galego?

Realizamos a planificación, promoción, ordenación, fomento e control da minería de Galicia, co obxecto de impulsar a mellorar o coñecemento dos xacementos e das augas minerais e termais.

Plan de labores de actividades mineiras

Procedemento de presentación do plan de labores mineiras a través dun novo modelo de comunicación.

Minería de Galicia

A vida cotiá dos galegos e galegas non sería o mesmo sen a inxente actividade mineira que caracteriza á nosa comunidade.

Censo catastral mineiro de Galicia

Sistema informático que contribúe a promover o desenvolvemento mineiro de xeito sostible medioambiental e economicamente e permitirá facer unha xestión integrada, descentralizada e transparente dos dereitos mineiros de Galicia.

Documentos sometidos a información pública

Documentación de expedientes en tramitación sometidos a información pública (en período de alegacións).

Autorizacións administrativas

Consulte as autorizacións administrativas en materia de instalacións eléctricas (de distribución e transporte), de xeración, de gas e de recursos mineiros.